GP Zorg Hulpverlening in de kind-, jeugd- en gezinszorg

Opvoedondersteuning


Mijn onderneming richt zich vooral op gezinnen en moeders die hulp nodig hebben in de opvoeding. Vanuit mijn opleidingen en jarenlange ervaring heb ik het idee opgevat om mijn eigen onderneming te starten waarin ik mij voornamelijk kan bezighouden met de begeleiding van ouders en kinderen. Als ik iets heb ondervonden vanuit mijn ervaring als zowel jeugdprofessional als moeder, is hoe fijn en belangrijk het is om een goede hulpverlener met de nodige levenservaring naast je te hebben, waar je dan goed mee samen kan werken. Dit werkt het beste één-op-één in de thuissituatie en waarbij de hulpverlener een stabiele factor is. Buiten de hulpverlening is het ook belangrijk dat er een gezond, stabiel en sterk netwerk om de cliënt(en) wordt opgebouwd. Juist de kwetsbare en vaak jonge ouders hebben iemand nodig die naast ze staat, ondersteunt in de opvoeding en ze tips geeft zodat bijvoorbeeld een uithuisplaatsing kan worden voorkomen. Ik vind het heel belangrijk om te werken volgens het ‘3R-principe’. In mijn loopbaan is het wel gebleken dat ouders én hun kinderen vooral baat hebben bij rust, reinheid en regelmaat. Vaak speelt er van alles in het leven van de ouders, waardoor het voor hen lastig is om dit principe te implementeren.