GP Zorg Hulpverlening in de kind-, jeugd- en gezinszorg

Bezoekregelingen begeleiden

Naast de begeleiding van ouders in de thuissituatie, wil ik mij ook graag bezighouden met het begeleiden van bezoekregelingen, zodat de band tussen ouder en kind kan worden behouden én versterkt. Ik heb gemerkt dat hier vaak onrust in is, waardoor zowel ouder als kind in de knel komen. Dit wil ik graag voorkomen, door bijvoorbeeld de communicatie tussen de betrokken hulpverleners en ouders zo open en transparant mogelijk te houden. Daarnaast is het wenselijk om de bezoekmomenten te begeleiden op een huiselijke locatie, zoals het gezinshuis Ezri te Nieuwediep. Daarnaast behoren tot mijn takenpakket een aantal werkzaamheden zoals:
– Rooster maken van de bezoekmomenten
– Duidelijke afspraken op papier zetten die door de GI zijn aangedragen
– Rapporteren en evalueren
– Ingrijpen waar nodig, zowel het begrenzen als aanmoedigen